PW Zorg

Dé Thuisboerderij 

Kwaliteit

ISO 9001:2015

Per 25 januari 2024 het is Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat ISO 9001:2015 aan ons verleend.

ISO 9001 is een internationaal erkende kwaliteitsnorm. Met de ISO 9001 bewijs je dat je voldoet aan de eisen en wensen van cliënten en stakeholders en laat je zien dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Je speelt als organisatie in op kansen en bedreigingen. Kwaliteit en continue verbetering zijn geborgd in je werkwijze