PW Zorg

Dé Thuisboerderij 

Kwaliteit

Stichting Pollywood handelend onder de naam PW Zorg is continue bezig om de kwaliteit in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. Begin 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd een controle uitgevoerd bij St. Pollywood en op een aantal administratieve punten een afkeur uitgesproken, hierop hebben wij alle benodigde aanpassingen doorgevoerd en hebben in maart 2020 de audit van de Federatie Landbouw en Zorg met goed gevolg doorlopen. 

Later in december 2020 zijn wij ook toegelaten als lid van Coöperatie Boer & Zorg en kunnen mede hierdoor nog betere borging geven aan de kwaliteitsnormen die behoren bij goede zorg. St. Pollywood blijft continue kritisch kijken naar zijn bedrijfsvoering en blijft verbeteren door scholing of het aantrekken van externe kennis en kunde.