PW Zorg

Dé Thuisboerderij 

Kwaliteit

ISO 9001 audit

In oktober 2023 staat de ISO 9001/2015 audit gepland. Dit doen wij in samenwerking met KliX Zwolle. Hiermee staan wij voor voor duurzame kwaliteitsverbetering in ons bedrijf.

ISO 9001 is een internationaal erkende kwaliteitsnorm. Met de ISO 9001 bewijs je dat je voldoet aan de eisen en wensen van cliënten en stakeholders en laat je zien dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Je speelt als organisatie in op kansen en bedreigingen. Kwaliteit en continue verbetering zijn geborgd in je werkwijze


Kwaliteit laat je zien (KLJZ)

Kwaliteitszorgsysteem van de Zorgboeren Overijssel. De audit voor dit keurmerk van in het najaar van 2023 opgestart worden.