PW Zorg

Dé Thuisboerderij 

Uitsluitingscriteria

 

We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te verlenen aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Om deze reden hanteren we de volgende uitsluitingscriteria.

 

Uitgesloten zijn zorgvragers:

 • met een lichamelijke beperking, daar ons pand herop niet is aangepast
 • met een behoefte aan (zeer) intensive persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de reguliere aanwezige begeleiding
 • die andere cliënten of medewerkers discrimineren
 • met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon
 • met wegloopgedrag
 • die suïcidaal gedrag vertonen
 • met claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn op hun kamer wat zich uit in storend gedrag voor anderen
 • met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloedden is door frequent positieve aandacht
 • met zeer intensive lichamelijke zorgvragen
 • met actuele (soft)drugs- en/of alcoholverslaving
 • met psychoses
 • met agressieproblemen of seksueel ongewenst gedraging die onveilig zijn voor de groep
 • die vallen onder de wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuis)
 • met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opnamen vereist