PW Zorg

Dé Thuisboerderij 

Procedures en Richtlijnen

Klachten procedure cliënten

VIM procedure

Uitsluitingscriteria

Vergewisplicht, in voorkomende gevallen zal PW Zorg de richtlijnen van de vergewisplicht hanteren. Voor meer informatie zie: 

https://www.igj.nl/onderwerpen/controleren-arbeidsverleden