PW Zorg

Dé Thuisboerderij 

Zorg en kwaliteit

ISO 9001:2015

Per 25 januari 2024 het is Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat ISO 9001:2015 aan ons verleend.

ISO 9001 is een internationaal erkende kwaliteitsnorm. Met de ISO 9001 bewijs je dat je voldoet aan de eisen en wensen van cliënten en stakeholders en laat je zien dat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Je speelt als organisatie in op kansen en bedreigingen. Kwaliteit en continue verbetering zijn geborgd in je werkwijze


Centrum voor Consultatie en Expertise
Is een onafhankelijke organisatie in Nederland die gespecialiseerd is in complexe zorgvragen. Het CCE biedt ondersteuning aan zorgprofessionals, teams, cliënten, familieleden en andere betrokkenen bij het omgaan met complexe zorgsituaties en het vinden van passende oplossingen.
Enkele belangrijke aspecten van het CCE zijn:


1. Consultatie: Het CCE biedt consultatie aan zorgprofessionals en teams die te maken hebben met complexe zorgvragen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om cliënten met ernstig probleemgedrag, moeilijk verstaanbaar gedrag, complexe psychiatrische problematiek, of meervoudige en/of ernstige beperkingen.


2. Expertise: Het CCE beschikt over deskundige en ervaren medewerkers met expertise op het gebied van complexe zorgvragen. Zij kunnen ondersteuning bieden bij het analyseren van de zorgsituatie, het opstellen van een behandelplan, en het implementeren van passende interventies.


3. Advies en begeleiding: Het CCE geeft advies en begeleiding aan zorgteams, cliënten, familieleden en andere betrokkenen bij het omgaan met complexe zorgsituaties. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat het CCE advies geeft over het creëren van een veilige en stimulerende omgeving, het ontwikkelen van een passende communicatiestrategie, of het trainen van zorgverleners in omgang met complex gedrag.


4. Deskundigheidsbevordering: Het CCE biedt trainingen, workshops en scholing aan zorgprofessionals en teams om hun deskundigheid op het gebied van complexe zorgvragen te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van actuele kennis en wetenschappelijke inzichten.


5. Samenwerking en netwerken: Het CCE stimuleert samenwerking en kennisdeling tussen verschillende zorgaanbieders, instanties en disciplines. Hierdoor wordt expertise gebundeld en kunnen betere oplossingen worden gevonden voor complexe zorgsituaties.


Kortom, het CCE speelt een belangrijke rol in het ondersteunen en adviseren van zorgprofessionals en betrokkenen bij het omgaan met complexe zorgvragen en het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor cliënten met complexe problematiek. 

Door de samenwerking die PW Zorg heeft met het CCE kunnen wij de kennis en expertise van deze partij inzetten in onze organisatie wanneer dat nodig is.