PW Zorg

Dé Thuisboerderij 

VIM procedure

 

 

Iedere calamiteit, incident en onzorgvuldigheid zal bij het Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) worden gemeld conform het bij de IGJ op de website vermelde en in het protocol van De Zorgboeren vastgelegde procedure.


Voor meer informatie over VIM zie www.igj.nl/onderwerpen/calamiteiten